Miara Phi i V Cramera. Statystyczna siła związku

Posted on

Miara Phi i V Cramera – Jest to statystyka pozwalająca na wykazanie siły związku pomiędzy zmiennymi w kolumnach i wierszach. Jeśli wartość współczynnika kontyngencji wynosi 0 to znaczy, że zmiennej nie są ze sobą w ogóle powiązane np. kolor włosów i rodzaj jedzonego makaronu. Jeśli wartość jest bliska 1 to znaczy, że istnieje silny związek pomiędzy zmiennymi np. wykształcenie i wysokość zarobków. Miara Phi jest dedykowana dla tabel krzyżowych o wymiarach 2×2. Miara V Cramera jest dedykowana dla tabel większych niż 2×2.