Niestandaryzowana wartość przewidywana

Posted on

Niestandaryzowana wartość przewidywana – Wartość która jest przewidywana przez zbudowany model predykcyjny lub klasyfikacyjny. Wartość ta jest wyrażona w jednostce pomiaru.