Niestandaryzowane wartości przewidywane

Posted on

Niestandaryzowane wartości przewidywane – Wartości które są przewidywane przez zbudowany model predykcyjny lub klasyfikacyjny i są wyrażone w jednostce pomiaru.