Poprawka Brown-Forysthe

Posted on

Poprawka Brown-Forysthe – Statystykę oblicza się w celu przetestowania równości średnich grupowych w momencie kiedy jest złamane założenie o równości wariancji grupowych. W momencie silnej istotności testu Levene’a powinno się korzystać z korekty Browna – Forystha. Procedura ta jest dostępna w większości pakietów statystycznych (analiza SPSS, analiza SAS, analiza Statistica, analiza GNU R, analiza orange ).