Porównywanie krzywych przeżycia

Posted on

Porównywanie krzywych przeżycia   pozwala ocenić działanie np. nowych bloków silnikowych w sytuacji, gdy występują obserwacje ucięte. Dzięki temu można porównywać przeżycie ze względu na dany czynnik. Dla każdego z bloków silnika można oszacować przeżycie, a potem dokonać porównania czasów życia. Ponieważ życie nie ma rozkładu normalnego, stosuje się estymację nieparametryczną.