POST HOC BONFERRONIEGO

Posted on

POST HOC BONFERRONIEGO – Test ten znany jest głównie pod nazwą “poprawka Bonferroniego”. Wyliczany jest on “tak samo” jak test NIR, ale bierze poprawkę na ilość wykonywanych porównań. Jeśli mamy 3 porównania w przypadku potwierdzania jednej hipotezy to poziom istotności 0,05 dzieli na 3 (=0,0167). Zatem dopiero wynik istotności w przybliżeniu mniejszy od 0,017 będzie uznawany za istotny statystycznie a nie tak jak do tej pory mniejszy od 0,05. Bardzo dobrze spisuje się w przypadku małej liczby porównań. Na wymiarze konserwatywny-liberalny umieścilibyśmy go raczej po stronie konserwatywnych testów.