POST HOC SCHEFFE

Posted on

POST HOC SCHEFFE – Jest to najbardziej konserwatywny test. Jego stosowanie będzie zatem skutkowało najmniejszą ilością istotnych różnic między średnimi. Jeśli ogólny wynik wynik analizy wariancji F będzie nieistotny to na pewno nie będzie żadnej istotnej różnicy między średnimi (co np. często zdarza się w przypadku stosowania testu NIR). Jeśli porównujemy 3 średnie to test Bonferroniego dzieli poziom 0,05 na 3 natomiast test Scheffe dzieli istotność na 6! Zatem wynik różnicy między średnimi mniejszy od 0,0083 będzie pokazany jako istotny statystycznie.