POST HOC SIDAKA

Posted on

 POST HOC SIDAKA – Ten test z kolei jest bardzo podobny do powyższego. W trochę inny sposób dokonuje on jednak korekcji poziomu istotności (alfa). Jeśli naszą granicę ustawiamy na poziomie 0,05 to test SIDAKA ma trochę większą moc niż test Bonferroniego (łatwiej otrzymać istotne różnice jeśli faktycznie takowe występują). Jeśli jednak za poziom istotności przyjmujemy 0,01 to praktycznie nie ma różnicy, który z tych testów wybierzemy.