Progi istotności statystycznej

Posted on

Progi istotności statystycznej – O tym co jest istotne a co nie jest istotne można zdecydować arbitralnie. Wybór progu istotności jest wyborem umownym. W większości dziedzin nauki za granice poziomu istotności przyjmuje się wynik mniejszy niż 0,05. Jeśli w badaniu otrzymamy wynik mniejszy niż 0,05 to znaczy, że mamy do czynienia z istotnym powiązaniem zmiennych. Choć nadal możemy popełniać błąd, wynoszący co prawda mało, 5%. Wynik istotny na poziomie mniejszym niż 0,01 jest wynikiem jeszcze bardziej istotnym, a wynik wynoszący 0,001 jest już bardzo wysoce istotnym wynikiem. Warto jednak mieć z tyłu głowy to, że przedziały tych wartości są tylko „niepisaną umową” opartą na eksperymentach i praktyce badawczej.