Proporcjonalny Hazard Coxa

Posted on

Proporcjonalny Hazard Coxa – jest jednym z najczęściej stosowanych modeli regresji w analizie przeżycia. Nie ma on wymagań co do założeń dotyczących kształtu rozkładu przeżycia. Model ten wyraża ryzyko w czasie t dla badanego zestawu zmiennych wyjaśniających.  Analizy hazardu COXa często używa się w biostatyce / statystyce medycznej / biometrii/ analizie odejścia klienta (business intelligence).