Reszty niestandaryzowane w tabeli krzyżowej

Posted on

Reszty niestandaryzowane w tabeli krzyżowej – Reszty przedstawiają sytuację w której jest różnica pomiędzy tym jakie wartości występują w tabeli ( obserwowane) a jakie są oczekiwane. Im wyższa  wartość reszty tym wyższa zależność pomiędzy zmiennymi w tabeli krzyżowej. Reszta dodatnia/ujemna mówi o tym, że w celce tabeli krzyżowej jest większa/mniejsza częstość występowania wartości niż powinna być w przypadku kiedy zmienne byłby ze sobą nie powiązane.