Rotacja metodą prostej OBLIMIN. Analiza Czynnikowa.

Posted on

Rotacja metodą prostej OBLIMIN – metoda ta pozwala wyodrębnić ładunki czynnikowe przez obrót ukośny (dla czynników skorelowanych ze sobą). Kiedy parametr Delta jest równy 0 (wartość default) osie czynników są maksymalnie skośne. Poprzez zmianę Delty od 0 do 0,9 można regulować skośność. Im bliżej wartości 0,9 tym rotacja jest mniej skośna.