Rotacja metodą QUARTIMAX. Analiza Czynnikowa.

Posted on

Rotacja metodą QUARTIMAX  – Metoda rotacji czynników, która minimalizuje ilość czynników do wyjaśnienia każdej zmiennej. Metoda ta najbardziej upraszcza interpretowanie obserwowanych zmiennych.