Rozkłady normalny czy nie normalny ?

Posted on

Rozkłady normalny czy nie normalny ? – Większość zmiennych w przyrodzie, choć nie wszystkie mają rozkład normalny lub wywodzą się z niego ( rozkład t studenta, rozkład F lub Chi Kwadrat). Testy statystyczne wymagają aby zmienne miały rozkład normalny. Tak jak powiedziano wcześniej, zdecydowana większość zmiennych ma rozkład wyników zbliżony do normalnego. Kiedy używa się testów parametrycznych i dane spełniają założenia tych parametrów wszystko jest dobrze. Oszacowania testów statystycznych są zgodne z rzeczywistością. Można nagiąć te założenia, jeśli jest dostępna wystarczająco liczna ilość obserwacji z których się wnioskuje. Podstawą do tego manewru jest centralne twierdzenie graniczne, które mówi o tym, że wraz ze wzrostem liczebności badanej próby szacowana wartość parametru zbliża się do rzeczywistej wartości. Gorzej jest jednak w momencie kiedy stosujemy test parametryczny do danych które mają rozkłady inne niż normalne.