Skośność. Statystyka opisowa.

Posted on

Skośność – Jest to miara asymetrii/dyspersji rozkładu. Opisuje ona kształt i symetrię analizowanego rozkładu zmiennej ilościowej. W przypadku kiedy skośność jest prawostrona znaczy to tyle, że wyniki są skoncentrowane przy niskich wartościach cechy. Jeśli rozkład jest lewo skośny, czyli jest lewostronna to znaczy, że wyniki są skoncentrolne przy wysokich wartościach cechy.