Statystyka McNemar

Posted on

Statystyka McNemar  Jest to nieparametryczny test statystyczny stosowany dla pomiarów powiązanych ze sobą porządkowo. Sprawdza on np. zmianę w odpowiedziach przy pomocy testu Chi Kwadrat. Statystyka ta sprawdza się przy planach eksperymentalnych polegających na układzie pretest-posttest.