Test Hosmera-Lemeshowa

Posted on

Test Hosmera-Lemeshowa  Test weryfikuje hipotezę o równości wartości obserwowanych i przewidywanych. Jeśli wartości obserwowane i przewidywane są wystarczająco bliskie, wówczas można założyć, model jest dobrze dopasowany do danych. Brak istotności tego testu jest pożądany. Jest to główna statystyka diagnostyczna modelu regresji logistycznej.