Trend (np. szeregu czasowego)

Posted on

Trend (np. szeregu czasowego) – Jest to tendencja rozwoju danego zjawiska. Jest to ogólna reprezentacja systematycznych zmian. Np. zjawisko może cały czas wzrastać w czasie np. akcje pewnej innowacyjnej firmy na giełdzie (trend liniowy). Z trendem nieliniowym mamy np. do czynienia w momencie sprzedaży prądu w ciągu roku (mniej się go produkuje w lato a więcej w zimę).