Wprowadzanie zmiennych wyjaśniających do modelu metodą wprowadzania (enter)

Posted on

Wprowadzanie zmiennych wyjaśniających do modelu metodą wprowadzania (enter) – procedura ta polega na wprowadzeniu wszystkich zmiennych do modelu.