Współczynnik kontyngencji

Posted on

Współczynnik kontyngencji – Jest to statystyka pozwalająca na wykazanie siły związku pomiędzy zmiennymi w kolumnach i wierszach dla zmiennych nominalnych. Jeśli wartość współczynnika kontyngencji wynosi 0 to znaczy, że zmiennej nie są ze sobą w ogóle powiązane np. kolor włosów i rodzaj jedzonego włoskiego makaronu. Jeśli wartość jest bliska 1 to znaczy, że istnieje silny związek pomiędzy zmiennymi np. rodzajem posiadanych kategorii prawa jazdy a rodzajem prowadzonych pojazdów.  Współczynnik ten jest wyliczany dla pomiarów na skalach nominalnych.