Współczynnik lambda

Posted on

Współczynnik Lambda – Miara ta ukazuje to czy na podstawie zmiennej niezależnej można przewidywać wartość zmiennej zależnej. Wartość lambda bliska 1 daje informacje o tym, że jednoznacznie da sie przewidzieć wartość zmiennej zależnej. Wartość Lambda równa 0 wskazuje, że zmienna nie przewiduje jednoznacznie wartości zmiennej zależnej. Wartość ta jest wyliczana dla nominalnych tabel 2×2.