Konfirmacyjna analiza czynnikowa.

Posted on Posted in Bez kategorii

Konfirmacyjna analiza czynnikowa.

meto1

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest modelem w którym zakładamy istnienie pewnego określonego zbioru czynników, a dzięki analizie wartości zmiennych losowych badamy zasadność naszego przypuszczenia i estymujemy parametry modelu. Jakość modelu analizy czynnikowej określa się między innymi, badając wartość ładunków czynnikowych oraz procent wyjaśnionej wariancji wraz z dopasowaniem modelu do danych. W modelu konfirmacyjnym (opartym o logikę analizy równań strukturalnych) wartość ładunku to wartość czynnika ścieżkowego odpowiadającego ścieżce łączącej dany wskaźnik cząstkowy ze zmienną ukrytą (cechą latentną). Jest to współczynnik korelacji wielokrotnej R2 . W zależności od poziomu konserwatyzmu przyjmuje się różne wartości krytyczne tego czynnika. Konfirmacyjna analiza czynnikowa pozwala na weryfikację całej teorii. Wykorzystuje się ją często w budowie narzędzi badawczych do badań marketingowych, testów psychometrycznych, układów przyczyn w łańcuchu zarządzania organizacją. Np. dobre narzędzia pomiaru psychologicznego przechodzą przez magiel konfirmacyjny, dając tym samym narzędzie zawierające skrupulatnie wybrane pozycje testowe, a w konsekwencji doskonałe właściwości pomiarowe. Przykładowo możemy przeprowadzić analizę konfirmacyjną pozwalającą na zbadanie postaw pracowników wobec firmy. Poszczególne pozycje testowe narzędzia są ze sobą wzajemnie związane, a zmienne nieobserwowalne  jakimi są rodzaje postaw są przyczyną zmienności wyników mierzalnych wskaźników. Ilustrację konfirmacyjnej analizy czynnikowej połączonej z modelem regresji liniowej w ścieżkowym pełnym układzie pomiarowym przedstawia rys nr 1. Rysunek nr 2 przedstawia klasyczną wersję konfirmacyjnej analizy ze skorelowanymi zmiennymi latentnymi.

Zobacz nasze inne wpisy na temat konfirmacyjnej analizy czynnikowej i modelowania równań strukturalnych w których się specjalizujemy:

Zaawansowane kwestie dotyczące analiz konfirmacyjnych i modelowania równań (klik)

Konfirmacyjna analiza czynnikowa w kontekście problematycznych zachowań finansowych (klik)

Modelowanie równań strukturalnych metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów partial least squares PLS (klik)

CFA i wiązanie jej z modelem strukturalnym (klik)

Rys nr 1.

Wpływ cech latentnych (niemierzalnych) na mierzalne pomiary (wskaźniki cech) w pełnym układzie pomiarowym łańcucha przyczynowo skutkowego.

Konfirmacyjan analiza czynnikowa CFA i pełny model pomiarowy

Rys nr 2.

Wpływ cech latentnych (niemierzalnych cech zachowań finansowych) na mierzalne pomiary (wskaźniki cech) w pełnym układzie pomiarowym.

konfirmacyjna analiza czynnikowa sem cfa pls