Analizy statystyczne

Analiza statystyczna w nauce – Chcesz dowiedzieć się więcej o analizach statystycznych w kontekście naukowym? Jesteś studentem, doktorantem lub naukowcem i potrzebujesz analizy statystycznej do projektu? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami  (klik)

Metodolog.pl – usługi statystyczne pomoc statystyczna w nauce.

tel 798 30 95 31

metodolog.pl@gmail.com

mgr Konrad Hryniewicz.

Analizy statystyczne, my i nasi klienci.

Analizy statystyczne i przetwarzanie danych to zdecydowanie jeden z kluczowych elementów rozwoju teoretycznego nauki oraz biznesu. Opis zjawisk, ich przewidywanie i wyjaśnianie to kluczowy element rozwoju myśli oraz strategicznego zarządzania w gospodarowaniu przyszłością. Analizy statystyczne stały się niewątpliwie jednym z głównych narzędzi umożliwiającym wyciąganie wniosków i podejmowanie inteligentnych decyzji. Nasza firma dostarcza rozwiązania statystyczne i metodologiczne dla studentów, doktorantów, naukowców i firm oczekujących doskonałej realizacji wnioskowania statystycznego z danych. Dzięki naszym usługom poziom naukowy projektów naszych klientów staje się o wiele wyższy, a decyzje podejmowane przez naszych klientów biznesowych są obarczone mniejszym ryzykiem, zmniejszonymi kosztami lub większymi zyskami. Nasz zespół specjalistów widział w statystyce i badaniach prawie wszystko, niemniej cały czas się dokształca w kontekście nowych metod obliczeniowych i ich zdywersyfikowanego wykorzystania w różnych dziedzinach. Płynne wykorzystywanie metod obliczeniowych i profesjonalna wiedza wykorzystana w doradztwie naszym klientom sprawia, że nauka i podejmowanie decyzji staje się o wiele łatwiejsze. Naukowe zaplecze specjalistów dostarcza wartości dodanych w krytyce wyników analiz statystycznych, modelowania danych, a także ocenie wad i zalet realizowanych podejść.

Warunki współpracy.

Zachęcamy do współpracy osoby zainteresowane wykorzystaniem naszych profesjonalnych usług w dziedzinie najnowszych metod statystycznych  przetwarzania liczb i symboli. Wykorzystujemy do analizy danych różne systemy i platformy obróbki danych. Mocne komputery pozwalają nam na wykonywanie niecodziennych projektów z zakresu Big Data, Data Mining, SEM, PLS. Wykorzystujemy w projektach metody statystyki klasycznej i nowoczesne metody bayesowskie. Podczas pracy nad projektami zapoznajemy się z problematyką projektów i ich celami. Poznajemy również klientów oraz ich pogląd na posiadane dane i oczekiwaną wiedzę zagnieżdżoną w danych. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy oceniamy projekt pod kątem możliwości jego zrealizowania i problemów jakie mogą wystąpić podczas jego realizacji. Projekt zawsze wyceniamy z góry oraz podajemy dokładny czas realizacji. Projekt jest ZAWSZE WYKONYWANY W TERMINIE. Niezależnie czy się pali, czy wali.

Zachęcamy do kontaktu.

mgr Konrad Hryniewicz

tel: 798 30 95 31

 

 Oferta analiz statystycznych w projektach prac magisterskich. 

Każdy magister nauk empirycznych ma do wykonania pracę magisterską. W zdecydowanej większości takich prac, niezbędne jest wykonanie teoretycznej pracy pisemnej i badania by udowodnić, zdobyty podczas studiów, potencjał do dalszego rozwoju dorobku kultury. Badania ilościowe i eksperymenty w naukach empirycznych podlegają, w większości przypadków, statystycznej weryfikacji. Analizy statystycznej pozwalają na potwierdzenie stawianych hipotez, problemów badawczych i podsumowaniu celu podjętych trudów badawczych. Nie każdy student jest specjalistą od takich rzeczy jakimi są analizy statystyczne, dlatego nasza firma dostarcza studentom przyjazne i profesjonalne obliczenia statystyczne, raporty z opisem w odpowiednim standardzie (najczęściej korzystamy ze standardów APA6) oraz wizualizacją w formie tabel i wykresów.

Praca ze studentami jest dla nas  źródłem satysfakcji i motywacji. Konsultowanie wyników badań ze studentami rozwija nas samych oraz obsługiwanych przez nas studentów. Nasze analizy statystyczne to jedno, a drugie to ile studenci się od nas uczą w kwestii myślenia teoretycznego i metodologicznej estetyki. Wszyscy nasi studenci bronią się z najwyższymi ocenami.

To co proponujemy studentom w kwestii ich prac to  zaawansowane wsparcie w :

 1. Pomocy metodologiczno statystycznej
 2. Przygotowaniu danych
 3. Wykonaniu obliczeń i analiz statystycznych
 4. Przygotowaniu  raportów w przystępnej i zrozumiałem formie z opisem i wizualizacją
 5. Konsultacji  i pomocy po zakończeniu współpracy

 Oferta analiz statystycznych w pracach doktorskich. 

Każdy przyszły doktor ma najczęściej do wykonania całą serię badań. Cały trud badawczy musi być podsumowany w formie zaawansowanej analizy statystycznej zebranych danych. Badanie jakie wykonuje doktorant najczęściej tworzą spójną narrację o danym fragmencie badanej rzeczywistości. Doktorantom oferujemy usługi metodologizcne i statystyczne na poważnie profesjonalnym poziomie. Przyszli doktorzy nauk mogą na nas liczyć w rozwiązywaniu nowych problemów różnymi metodami oraz rozwijaniu nowych metod do poradzenia sobie z uchwyceniu sensu ich badań.

Doktorantom oferujemy:

 1. Zaawansowaną pomoc metodologa
 2. Tradycyjne metody obliczeniowe i analizy statystyczne
 3. Nowoczesne metody analizy statystycznej np. Bayesowską weryfikację hipotez badawczych
 4. Budowanie modeli równań strukturalnych metodami kowariancyjnymi i wariancyjnymi (PLS)
 5. Odkrywanie wiedzy z danych (data mining).
 6. Konfirmacyjne analizy czynnikowe CFA
 7. Konsultacje i wsparcie merytorczyne w każdym etapie rozwoju prac badawczych

Oferta analiz statystycznych dla naukowców i firm.  

Nasza firma oferuje najnowocześniejsze rozwiązania statystyczne które pozwalają osiągnąć korzyści i postęp w pracy naukowej i biznesowej. Naszym klientom z zakresu nauki i biznesu proponujemy najlepsze rozwiązania z zakresu modelowania danych i analiz statystycznych. Nasze metodologie pracy i wykorzystane techniki statystyczne realizują najbardziej wyrafinowane problemy naukowe i biznesowe. Jeśli chodzi o nasze podejście do klientów naukowych i biznesowych to można to podsumować w formie pojęcia „troska”. Sami jesteśmy naukowcami oraz przedsiębiorcami i dobrze wiemy jaką wartość mają rozwiązania oparte na danych.Dlatego naszym klientom biznesowym i naukowym oferujemy:

 1. Profesjonalne wsparcie na każdym etapie prac (od konceptualizacji problemu po testowanie rezultatów rozwiązań i ich kontrolę).
 2. Analizy statystyczne i wykonanie nowych metod obliczeniowych
 3. Zebranie materiałów i wypracowanie na ich podstawie indywidualnych metod
 4. Realizacja projektów zgodnie ze nowoczesnymi standardami naukowymi i metodologicznymi
 5. Przejrzyste i rozsądne warunki współpracy
 6. Terminowość i wysoką jakość realizacji projektów
 7. Wsparcie na spotkaniach, konferencjach i wystąpieniach

Statystyka (weryfikacja faktów i hipotez) to nauka, której przedmiotem dyscyplinowania pojęć są metody pozyskiwania i prezentacji danych opisujących zjawiska.


Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem w celu wywołania pożądanych efektów. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie danych, ich statystyczna analiza i wnioskowanie. Naukowcom potrzebny jest zestaw narzędzi – a raczej metod, które umożliwiają  wyciągnięcie wiedzy z dużych zbiorów danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich narzędzi weryfikacji zajmuje się właśnie dziedzina statystyki.


Metody statystyczne

Stosowane są wszędzie tam, gdzie chodzi o weryfikację faktów i poznanie prawidłowości w zakresie opisanych liczbowo zjawisk – tam, gdzie chce się poznać prawidłowości demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne i psychologiczne, czy biznesowe. Podejście statystyczne jest jedną z metod badań naukowych i dowodzenia faktów empirycznych.


Celem analizy statystycznej jest pozyskanie jak największej wiedzy z zebranych danych. Aby zbiór danych był dobrą bazą do analizy statystycznej, należy:

 1. Przewidzieć mniej więcej, jaką wiedzę mają dostarczyć dane.
 2. Zaplanować eksperyment.
 3. Podsumować obserwacje, podkreślając subtelnie wzorce oraz rezygnując ze zbytniego uszczegółowienia wyników.

Poszczególne punkty odpowiadają działom statystyki:

 1. statystyka opisowa
 2. metodologia badań
 3. wnioskowanie statystyczne / interpretacja statystyczna – wyróżnia się tutaj dwie grupy metod uogólniania wyników, definiujące jednocześnie dwa działy wnioskowania statystycznego:
 • estymację – czyli szacowanie wartości nieznanych parametrów rozkładu;
 • weryfikację hipotez statystycznych – sprawdzanie poprawności przypuszczeń na temat rozkładu oraz sformułowanych hipotez statystycznych. Hipoteza statystyczna to sąd odnoszący się do nieznanych właściwości rozkładu cechy (zmiennej losowej) w zbiorowości generalnej. Wyróżnia się hipotezy parametryczne i nieparametryczne.

Istnieje również wiele metod służących analizie danych statystycznych:

analiza wariancji /ANOVA/ ANCOVA/ MANCOVA

analiza korelacji / prostych/ cząstkowych

analiza regresji / regresja liniowa-krzywoliniowa

analiza czynnikowa PCA/CFA

analiza dyskryminacyjna

analiza szeregów czasowych ARMA/ARIMA/t2

analiza kanoniczna

regresja logistyczna

naiwny klasyfikator Bayesa


Statystyka stosowna w nauce

Statystyka jest z powodzeniem wykorzystywana w wielu dziedzinach wiedzy, w niektórych z nich tak intensywnie, że doczekała się własnego nazewnictwa  i metod. Z czasem utworzyły się subdyscypliny z pogranicza statystyki i innych nauk. Należą do nich:

Biometria / statystyka medyczna

Demografia

Ekonometria /statystyka ekonomiczna

Fizyka statystyczna / fizyka probabilistyczna

Termodynamika statystyczna

Psychometria / statystyka w pomiarze psychologicznym

Socjologia  statystyczna

Statystyka gospodarcza

Biostatyka / statystyka medyczna

Statystyka w biznesie

Duża część firm i przedsiębiorstw nastawionych jest na maksymalizację zysku i zwiększenie obrotów. W biznesie, mechanizmem, który pomaga osiągnąć cel ekonomiczny jest reklama, ale wyłącznie taka, która wdrażana jest po uprzednim zweryfikowaniu rynku oraz zbadaniu opinii klientów na temat produktów i usług. Właśnie w tym pomagają badania społeczne. Statystyka w biznesie może dostarczać niezwykle cennych informacji, nie tylko w aspekcie reklamy. Analiza statystyczna umożliwia zrozumienie nastawienia klientów, dzięki czemu może także pomóc w zmianie koncepcji sprzedaży, wprowadzeniu nowych form płatności, produktów do oferty czy strategii biznesowej.