Budowanie kwestionariuszy

Temat : Budowanie kwestionariuszy – Cechy skal pomiarowych oraz weryfikacja ich trafności – Klasyczna Teoria Testów. Analiza Czynnikowia, Rzetelność Alfa Cronbacha i Analiza Regresji.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest to aby uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z konstrukcją testu/kwestionariusza oraz potrafili ocenić właściwości psychologiczne i statystyczne testu/ kwestionariusza, a ponad to zrozumieli sens testowania i nabyli zdolność do interpretacji wyników testu/kwestionariusza.

Adresaci szkolenia : Adresatami szkolenia są naukowcy, marketingowcy, osoby chcące zająć się badaniami społecznymi, pracownicy HR, osoby planujące strategie personalne firmy, pracownicy agencji badawczych.

Program szkolenia: Zapoznanie się z klasyczną teorią testowania i pomiaru psychologicznego oraz typami testów wraz z etapami budowania doskonałej miarki psychologicznej.

– definicja cechy lub universum interesujących zachowań.

– pilotaż

– badanie główne

– weryfikacja trafności czynnikowej

– ocena rzetelności pomiaru

– weryfikacja trafności teoretycznej

– budowa norm

– utworzenia podręcznika do testu.

– pokaz przewidywań jakie są w stanie dać cechy osobowości.

Formą szkolenia będzie konwersatorium połączone z zajęciami komputerowymi

Szacowany czas szkolenia:  8 – 16 godzin