Konfirmacyjna analiza czynnikowa.

Posted on Posted in Bez kategorii

Konfirmacyjna analiza czynnikowa. Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest modelem w którym zakładamy istnienie pewnego określonego zbioru czynników, a dzięki analizie wartości zmiennych losowych badamy zasadność naszego przypuszczenia i estymujemy parametry modelu. Jakość modelu analizy czynnikowej określa się między innymi, badając wartość ładunków czynnikowych oraz procent wyjaśnionej wariancji wraz z dopasowaniem modelu do danych. W modelu konfirmacyjnym […]