Ci na lewo, Ci na prawo. Czyli wpływ cech osobowości na ryzyko kredytowe. Credit risk & personality.

Posted on 1 CommentPosted in Bez kategorii

Na przełomie maja ukazał się 2 numer kwartalnika Promeritum. Jest to czasopismo relacjonujące zmiany w branży firm pożyczkowych. Na stronie 48 jest artykuł zatytułowany „Ci na lewo, Ci na prawo”. Jest to narracja dotycząca typologii ludzi mających zróżnicowany poziom problematycznych zachowań finansowych. Artykuł ukazuje perspektywę pomiaru cech osobowości w kontekście statystycznej ocenie zdolności kredytowej lub […]