AGFI/GFI ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM )

Posted on

AGFI/GFI ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM ) – Jest to współczynnik wyjaśnionej wariancji przez model ścieżkowy. Im bliżej 1 tym lepiej. Progowa wartość przy, której akceptuje się model wynosi 0,9.

Analiza statystyczna to analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa

Biostatystyka. Analiza danych statytsycznych w mdycynie

Analiza statystyczna danych w ankietach Warszawa Gdańsk Wrocław Kraków Poznań