analizy statystyczne metodolog nauka

Czym jest badanie statystyczne? Metody statystycznego opisu.

Posted on 6 komentarzyPosted in Bez kategorii

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w Biznesie Firma statystyczna METODOLOG Czym jest badanie statystyczne? Czy dzięki badaniom statystycznym możemy poznać źródła zmienności? Niestety tak… Według definicji badanie statystyczne polega na pozyskiwaniu danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji. Ze względu na zakres jednostek objętych badaniem wyróżnia się badania pełne i badania częściowe. Ze względu na przedświąteczny […]

Weź udział w reklamie dostawcy usług naukowych www.metodolog.pl

Posted on Posted in Bez kategorii

Cześć. Chcesz wziąć udział w fajnym przedsięwzięciu, a przy okazji wypocząć i zrelaksować się po sylwestrze w SPA (oczywiście dodatkowo zarobić) ? * Czas realizacji zdjęć to 2 godziny wraz ze SPA. Firma www.metodolog.pl jest dostawcą rozwiązań analitycznych ( statystyka i uczenie maszynowe ), badawczych i metodologicznych w biznesie i nauce. To nie jest dla […]

Przekształcenia danych. Co to takiego ? Wprowadzenie.

Posted on 2 komentarzePosted in Bez kategorii

Przekształcanie danych jest nieuniknionym etapem modelowania predykcyjnego w przemysłowej statystycznej analizie danych. Solidnego modelu predykcyjnego nie można zbudować tylko dzięki algorytmom uczenia maszynowego. Dopiero w momencie zrozumienia problemu biznesowego i przekształceniu go na rozwiązanie analityczne ( dzięki manipulacjom i przekształceniom danych ) możemy zweryfikować nasze intuicje i spostrzeżenia. Wśród kilku etapów budowy modelu, większość czasu […]

QlikView – Czyli narzędzie do wizualizacji analiz statystycznych i danych w biznesie.

Posted on Posted in Bez kategorii

Przedstawia http://www.qlik.com/. QlickView jest popularnym i łatwym narzędziem do nauki wizualizacji danych. Jest to łatwy interfejs, który sprawia, że jest to ulubione narzędzie do wizualizowania wyników analiz statystycznych w nauce i biznesie. Oczywiście w www.metodolog.pl też je bardzo lubimy. W rzeczywistości moja podróż w Business Intelligence zaczęła się właśnie z QlikView. Jako, że nie jestem programistą nie […]

Konfirmacyjna analiza czynnikowa.

Posted on Posted in Bez kategorii

Konfirmacyjna analiza czynnikowa. Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest modelem w którym zakładamy istnienie pewnego określonego zbioru czynników, a dzięki analizie wartości zmiennych losowych badamy zasadność naszego przypuszczenia i estymujemy parametry modelu. Jakość modelu analizy czynnikowej określa się między innymi, badając wartość ładunków czynnikowych oraz procent wyjaśnionej wariancji wraz z dopasowaniem modelu do danych. W modelu konfirmacyjnym […]

Analiza regresji liniowej i krzywoliniowej.

Posted on Posted in Bez kategorii

Analiza regresji liniowej i krzywoliniowej.  Analiza regresji liniowej i krzywoliniowej pozwala na przewidywanie wpływu zmiennych na wyniki mierzone na skali ciągłej np. napływ nowych klientów wyrażonych w ich liczbie. Liniowość zjawisk jest częsta, ale nie jedyna. W rzeczywistości występują też związki krzywoliniowe z różną ilością gięć. Analizy regresji w różnych odmianach, pozwalają nam na przewidywanie […]

Testowanie hipotez w statystyce – Podejmowanie inteligentnych decyzji w biznesie i nauce.

Posted on 6 komentarzyPosted in Bez kategorii

Testowanie hipotez w statystyce – Podejmowanie inteligentnych decyzji w biznesie i nauce. Case study. Powiedzmy, że średnie oceny z matematyki dla 3 klasy gimnazjum wynoszą 85 punktów. Z drugiej strony jeśli losowo wybierzemy 30 uczniów i policzymy ich średni wynik to okaże się, że ich średni wynik wynosi 95. Co można wywnioskować z tego eksperymentu […]

Visual DNA – Czyli jak oszacować charakterystykę osobowości na podstawie obrazkowego quizu.

Posted on 2 komentarzePosted in Slider

Dziś Metodolog.pl przedstawia Państwu psychologiczny wynalazek pochodzący z Wielkiej Brytanii. https://www.visualdna.com/ Jest to firma dostarczająca psychometryczny wynalazek, który za pomocą obrazkowego testu statystycznie szacuje umiejscowienie badanego na 5 wymiarach osobowości. Dzięki takiej maszynerii można określić ryzyko spłaty zobowiązania kredytowego. Dostawca tego typu statystyczno psychologicznego rozwiązania mówi o bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie nie każdy ma punktację […]