Analiza skupień metodą K – Średnich ( K – Means )

Posted on

Analiza skupień metodą K – Średnich ( K – Means ) – Metoda ta bazuje tylko na  wyliczaniu skupień opartych na pomiarach ilościowych (najlepiej je wcześniej wystandaryzować, bez tego analiza może dawać zniekształcone wyniki ze względu na różne jednostki pomiaru). W tej procedurze trzeba ustalić ilość skupień lub ich zakres. Można dzięki temu obserwować odległość obserwacji od centrów skupień. Np. Można dzięki niej dokonać segmentacji klientów w celach marketingowych, można dokonać klasyfikacji klientów banku pod względem częstości korzystania z danych ofert lub usług bankowych. Zaleca się w celach opisowych zastosować po wyliczeniach analizę wariancji w celu oszacowania siły różnic pomiędzy profilami pod względem danych wejściowych do analizy skupień k – średnich.  Procedura ta jest bardzo uniwersalna można ją stosować w BIG DATA i DATA MINING, biostatyce, biometrii i psychometrii.