Odchylenie standardowe. Statystyka Opisowa.

Posted on

Odchylenie standardowe – Miara odchylania się wyników od średniej. W kontekście teoretycznego rozkładu normalnego około 68% obserwacji znajduje się w strefie oddalonej o jedno odchylenie standardowe od średniej. W przypadku odchylenia o 2 odchylenia standardowe znajduje się 95% obserwacji, a w przypadku 3 odchyleń ~99,8.  Przykładowo jeśli średnia inteligencja wynosi 100, a odchylenie standardowe 15 to znaczy, że 68% populacji badanej ma inteligencję w przedziale 85 -115 punktów, a 95% populacji 70 – 130 punktów.