Porównanie występowania wartości empirycznych z hipotetycznymi

Posted on

Porównanie występowania wartości empirycznych z hipotetycznymi – Jest to porównanie wartości uzyskanych z próby ze znanym rozkładem. Np. test dwumianowy weryfikuje hipotezę o proporcji dwóch zdarzeń (0/1), a test Chi Kwadrat sprawdza to dla zmiennych o kategoriach więcej niż 2. Test Kołmogorowa Smirnowa weryfikuje hipotezę o zgodności rozkładu z próby z teoretycznym rozkładem np. Gaussa lub Poissona.