Standaryzowane DF Bety

Posted on

Standaryzowane DF Bety – różnica wynikająca z usunięcia obserwacji ze zbioru w szacowaniu równania regresji liniowej. Bezwzględne wartości większe niż 2 sugerują na obserwację nietypową.