Statystyka odpornościowa / odporne metody statystyczne / robust statistics

Posted on

Statystyka odpornościowa / odporne metody statystyczne / robust statistics – jest to część statystyki, która zajmuje się projektowaniem algorytmów liczących  pod kątem odporności na niewielkie odejścia od założeń modelu ( szczególnie jeśli chodzi o obserwacje odstające i normalność lub symetria rozkładów ).