Statystyka współczesna

Posted on

Statystyka współczesna – Współcześnie statystyka / analiza danych / data minig / BIG DATA / data scientist jest rozumiana jako nauka umożliwiająca wnioskowanie z danych w warunkach niepewności. Wnioskowanie dedukcyjne jest znane od starożytności. U jej podstaw leży wnioskowanie logiczne. Statystyka oparta jest na rachunku prawdopodobieństwa. Choć są różne szkoły dotyczące tego czym jest prawdopodobieństwo. Bardzo obiecującymi wynikami cieszy się szkoła pojmowania prawdopodobieństwa, której autorem jest Thomas Bayes. Zgodnie z jego twierdzeniami, prawdopodobieństwo bezwarunkowe ( a priori) wystąpienia zdarzenia jest tym, że ono na pewno wystąpi. Chcąc zmodyfikować nasze przekonania badawcze wykonujemy plany eksperymentalne, które wiążą się z wywoływaniem przyczyn zdarzeń. Wyniki badań przekształcają prawdopodobieństwo bezwzględne ( wstępne przewidywania co do wyników ) w prawdopodobieństwo a posteriori ( prawdopodobieństwo otrzymane, czyli miarę tego jakie można mieć oczekiwania po uzyskaniu wyników badań ). W ten oto sposób odbywa się pojmowanie świata przez statystykę Bayesa. Nauka i technologia jest w końcu na takim poziomie, że dobrze rozwinięte techniki statystyczne przekształciły podejście Bayesa w godny uwagi i bardzo obiecujący nurt statystycznych metod obliczeniowych. Daje on potencjał do rozwiązywania zagadnień i problemów niedostępnych klasycznej statystyce.