SUPPORT VECTOR MACHINES – SVM – WEKTORY NOŚNE

Posted on

SUPPORT VECTOR MACHINES – SVM – WEKTORY NOŚNE – jest to metoda analityczna dążąca w swej logice obliczeniowej do wykonywania przewidywań i klasyfikacji. Z przestrzeni zmiennych wyjaśniających które budują granice dla zmiennych wyjaśnianych budowany jest algorytm przewidujący. Podobnie jak w sztucznych sieciach neuronowych, analiza SVM ma zazwyczaj różne typy wektorów nośnych, poczynając od wektorów liniowych do wektorów sigmoidalnych.