Współczynnik funkcji Fishera

Posted on

Współczynnik funkcji Fishera – jest to zestaw współczynników używanych do klasyfikowania obserwacji. Przypadek klasyfikuje się do tej grupy, dla której ma on najwyższą ocenę dyskryminacyjną.