Cechy relacji pomiędzy zmiennymi – korelacje

Posted on

Cechy relacji pomiędzy zmiennymi – Każdy związek pomiędzy zmiennymi można opisać dwiema cechami. Siłą związku oraz istotnością ( pewnością ) tej relacji. Mamy np. związek pomiędzy wzrostem a wagą, siła tej relacji jest bardzo mocna. Można powiedzieć, że jeśli znamy wartości jednej zmiennej to możemy przewidywać wartości innej zmiennej. Istotność (pewność) jest trochę trudniejsza do zrozumienia. Tyczy się ona reprezentatywności wyniki korelacji w odniesieniu do badanej próby. Istotność dostarcza informacji o tym jaka jest szansa na to, że taka sama zależność występuje w populacji generalnej (oczywiście jeśli badanie spełnia standardy metodologiczne).