Poprawka Welcha

Posted on

Poprawka Welcha – Statystykę oblicza się w celu przetestowania równości średnich grupowych w momencie kiedy jest złamane założenie o równości wariancji grupowych. W momencie silnej istotności testu Levene’a powinno się korzystać z korekty Welcha. Procedura ta jest dostępna w większości pakietów statystycznych (analiza SPSS, analiza SAS, analiza Statistica, analiza GNU R, analiza orange ).