SCORING KREDYTOWY. Ryzyko kredytowe. CREDIT SCORING.

Posted on

SCORING KREDYTOWY – CREDIT SCORING / karta skoringowa jest to specjalna metoda oceny wiarygodności klienta wnioskującego o kredyt bankowy (lub pozabankowy). Rezultat SCORINGU jest zwykle przedstawiany w postaci punktowej (im więcej punktów tym mniejsze ryzyko). W nomenklaturze wyróżnia się trzy rodzaje SCORINGÓW.

SCORING BEHAWIORALNY polega na ocenie punktowej dotychczasowego zachowania w banku. Ocenie podlegają wykorzystywane oferty, usługi, terminowość spłat, godziny wypłat danych kwot z bankomatu itp.

SCORING APLIKACYJNY polega na ocenie punktowej danych osobistych i majątkowych kredytobiorcy,

Pod uwagę w karcie aplikacyjnej bierze się pod uwagę:

– wykształcenie

– zawód

– status mieszkaniowy

– kod pocztowy

– czas mieszkania w danym miejscu

– aktualny dochód

– posiadanie dóbr elektronicznych

– wiek

– stan cywilny

– ilość osób które utrzymuje kredytobiorca

– ilość rachunków bankowych

– referencje od banków

– posiadanie ubezpieczenia na życie

– posiadanie auta

– posiadanie i spłacalność kart płatniczych

– czas zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie

– czas zatrudnienia na obecnym stanowisku

– okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy

No podstawie tych danych model statystyczny przewiduje spłatę zobowiązania. Wyniki modelu oceny ryzyka przekształca się na kartę skoringową i tak powstaje matryca dzięki której można wnioskować o ryzyku przy danym kliencie.