SPSS TRENDS (analizy statystyczne i modelowanie szeregów czasowych w SPSS)

Posted on

SPSS TRENDS (analizy statystyczne i modelowanie szeregów czasowych w SPSS) – pakiet ten tworzy zaawansowane modele przewidywań zdarzeń w czasie.