Współczynnik niepewności

Posted on

Współczynnik niepewności – Miara ta określa błąd predykcji. W przypadku kiedy wynosi ona np. 0,55 to znaczy, że znajomość wartości jednej zmiennej redukuje błąd w przewidywaniu wartości zmiennej zależnej o 55%. Współczynnik ten jest wyliczany dla tabel krzyżowych ze zmiennymi nominalnymi.