Estymacja punktowa. Statystyka i weryfikacja hipotez.

Posted on

Estymacja punktowa – Estymacja punktowa to metoda statystyczna mająca na celu oszacowanie wartości badanej zmiennej. Chodzi tu o znalezienie konkretnej liczby (nie przedziału), która jest estymatorem parametru w populacji (w odróżnieniu od estymacji przedziałowej).

PRZYKŁAD: Kiedy chcemy sprawdzić jaki średni czas zajmuje mężczyznom w populacji przebiegnięcie dystansu z punktu A do punktu B.