Statystyki tendencji centralnej. Statystyka opisowa.

Posted on

Statystyki tendencji centralnej – Są to statystyki opisujące rozkład zmiennych ilościowych w skład tych statystyk wchodzi średnia arytmetyczna, mediana, moda oraz suma wszystkich wartości.