Metoda największej wiarygodności. Statystyka

Posted on

Metoda największej wiarygodności (analiza czynnikowa) – Jest to metoda wyodrębniania czynników. Metoda ta stara się oszacować takie wartości parametrów, które z największym prawdopodobieństwem odtworzą macierz korelacji. Wymagane jest jednak założenie o wielowymiarowym rozkładzie normalnym.