Miara niepodobieństwa dla danych liczebnościowych

Posted on

Miara niepodobieństwa dla danych liczebnościowych – Odległość chi-kwadrat lub Odległość phi-kwadrat.