Wprowadzanie zmiennych wyjaśniających do modelu metodą krokową

Posted on

Wprowadzanie zmiennych wyjaśniających do modelu metodą krokową   – W każdym kroku jest wprowadzana do modelu jedna istotna zmienna wyjaśniająca nie będąca jeszcze w analizie. Jeśli pozostanie istotna to pozostaje w równaniu, jeśli nie to jest ona usuwana z równania. Procedura się kończy na etapie kiedy nie ma już żadnej istotnej zmiennej wyjaśniającej.